Svartbäcksgatan 63

Svartbäcken, Uppsala

Beskrivning fastighet

Det attraktiva området Svartbäcken består till största del av flerfamiljshus och är en relativt urban stadsmiljö. Svartbäcksgatan är stadsdelens genomfartsgata, och den huvudsakliga infartsleden norrifrån. Utmed gatans södra del ligger flera kontorslokaler, butiker, bensinstationer och bilverkstäder. Här finns även flera restauranger och kaféer. Fastigheten Svartbäcken 46:16 omfattar två byggnader, den ena byggnaden utgörs av kontorsytor med entré mot Svartbäcksgatan medan den andra byggnaden utgörs av en garagebyggnad med infart från Adilsgatan.

Kommunikation

Fastigheten har ett bra kommunikationsläge och ligger cirka 1,5 km nordväst om Uppsala Centrum. I Svartbäcken har du nära till vårdcentral, friskvårdsanläggning, affärer, caféer och restauranger.

Svartbäcken 46:16

Kommun: Uppsala
Område: Svartbäcken
Adress: Svartbäcksgatan 63

Fastighetstyp: Kontor, lager och garage
Fastighetsägare:
Norrman & Son AB

Areafördelning kvm:
Kontor: 875
Lager: 869
Garage: 419
Summa: 2200

Byggår: 1968/1984
Våningar: 2 plan
Parkering: P-platser finns inom fastigheten.