Projekt Fruns Backe

Vid Fruns Backe i Veddesta bygger vi ett nytt kvarter med hus i varierande höjder och inspirerande arkitektur utformad för ett gott liv. Här skapar vi en levande och trygg plats med olika typer av bostäder samt lokaler för kontor, förskola, handel och andra verksamheter.

Höga hus placeras mot Veddestavägen för att skydda de bakomliggande lägre husen mot Fruns Backe. Mellan husen skapar vi innovativa gröna gårdar som ger en fin övergång mellan kvarteret och naturmarken bakom. I kvarteret finns utrymme för liv, rörelse samtidigt som det interagerar positivt med hela området. Fruns Backe har stora förutsättningar att bli ett område som inte bara stärker vårt egna kvarter utan även bidrar till utvecklingen av hela Veddesta.

Södra Veddesta kommer att bli en stadsdel med tusentals bostäder, kvartersnära serviceutbud, arbetsplatser och grönskande rekreationsområden. Stadsdelen ligger vid E4:an och Förbifart Stockholm och kommer att ha hög tillgänglighet med tunnelbana, pendeltåg, buss och tåg. Se vidare utförlig bild.

Levande och hållbar stadsmiljö

Vi kommer att tillsammans med övriga byggherrar skapa en levande och hållbar stadsmiljö med fokus på människors hälsa och välbefinnande. Området kommer att bli attraktivt både för boende de som arbetar där. Närheten till kollektivtrafik, service och natur ger kvarteret höga miljömässiga poäng.

Information om projektet

Projektet ger ungefär 47 000 kvm byggrätter fördelat över ett antal olika byggnader och användningar. Vi driver projektet och en preliminär tidplan tar vi fram i samarbete med kommunen. Utbyggnadstiden beräknas bli 4–5 år. För mer information kontakta Stefan Norrman.

Norrman & Son
Saldovägen 2
175 62 Järfälla