Slipstensvägen 7

Huddinge

Beskrivning fastighet

Objektet utgörs av de båda registerfastigheterna Slipskivan 1 och Slipskivan 2. Slipskivan 1 är obebyggd och utgörs av en plan asfalterad yta som används för uppställningsmark. Inom Slipskivan 2 finns en däckverkstadsbyggnad uppförd 1990 av Årsta Gummi som senare förvärvades av den nuvarande hyresgästen Euromaster. Objektet är beläget i Länna och avståndet till påfartsvägen till Nynäsvägen är ca 900 m.

Slipskivan 1 & 2

Kommun: Huddinge
Adress: Slipstensvägen 7
Fastighetstyp: Däckverkstad, lager och kontor/personal

Area kvm: 1500

Byggår: 1990
Våningar: 1 samt delvis övre våningsplan som inrymmer kontors- och personalutrymme