Om Norrman & Son

Norrman & Son grundades 1955 av Erik E Norrman och hans son Erik V Norrman. Den ursprungliga inriktningen för bolaget var att utveckla bostadsrätter och egna hem i södra Södermanland. Med tiden blev det mer naturligt för bolaget att investera i och utveckla egna fastigheter.

Från 1986 blev vår huvudsakliga inriktningen att äga fastigheter i Katrineholm och även i mindre omfattning i Vingåker. Som hyresvärd var vår målsättningen att erbjuda våra kunder ”Bra Boende” med korta beslutsvägar.

2010 började bolaget återigen att investera i fastigheter och då inom segmentet industri-, lager- och handelsfastigheter inom Stockholms- och Mälardalsregionen. Vår målsättningen är att växa som fastighetsägare i Mälardalen och Norrman & Son ska vara en aktiv fastighetsägare och agera långsiktigt. I dag ägs och drivs Norrman & Son av fjärde generationen.

Viktiga händelser

Norrman & Son
Saldovägen 2
175 62 Järfälla