Om Norrman & Son

Norrman & Son grundades 1955 av Erik E Norrman och hans son Erik V Norrman. Den ursprungliga inriktningen för bolaget var att utveckla bostadsrätter och egna hem i södra Södermanland. Med tiden blev det mer naturligt för bolaget att investera i och utveckla egna fastigheter.

Från 1986 blev vår huvudsakliga inriktningen att äga fastigheter i Katrineholm och även i mindre omfattning i Vingåker. Som hyresvärd var vår målsättningen att erbjuda våra kunder ”Bra Boende” med korta beslutsvägar.

2010 började bolaget återigen att investera i fastigheter och då inom segmentet industri-, lager- och handelsfastigheter inom Stockholms- och Mälardalsregionen. Vår målsättningen är att växa som fastighetsägare i Mälardalen och Norrman & Son ska vara en aktiv fastighetsägare och agera långsiktigt. I dag ägs och drivs Norrman & Son av fjärde generationen.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har goda möjligheter och är med och bidrar till en långsiktig hållbar utveckling på de orter vi verkar och vi strävar för att tillsammans med våra hyresgäster nå lägsta möjliga energianvändning och klimatpåverkan. Våra fastigheter ska nyttjas i väldigt många år och ska klara av att möta behov som förändras över tid. Vi har fokus på att skapa värden både för idag och över lång tid och vårt hållbarhetsarbete bidrar till att allt arbete bedrivs på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Viktiga händelser