Nyheter

2016–05–27
Norrman & Son förvärvar fastighet i Veddesta

Norrman & Son har förvärvat och tillträtt ytterligare en fastighet på Saldovägen i Veddesta. Fastigheten är belägen på Saldovägen 4 och har en uthyrningsbar area om cirka 925 kvm. Läs pressmeddelandet

2016–05–10
Norrman & Son utveckling fastigheten på Saldovägen 2A

På Saldovägen 2A utvecklar Norrman & Son fastigheten Veddesta 2:55. En ny lokal tillskapas med egen gård ut mot Veddestavägen. Lokalens totalyta blir cirka 380 kvm stor. Läs pressmeddelandet

2016–02–22
Norrman & Son hyr ut lokal i Veddesta

Norrman & Son hyr ut en lokal i den nyligen förvärvade fastigheten på Saldovägen 2B. Hyresgästen tillträder lokalen den 1 maj 2016.
Läs pressmeddelandet

2015–07–22
Norrman & Son förvärvar fastighet

Norrman & Son har förvärvat fastigheten Veddesta 2:29 på Saldovägen 2B. Fastigheten ligger i direkt anslutning till den sedan tidigare ägda fastigheten Veddesta 2:55. Läs pressmeddelandet

2013–08–28
Nya lagerlokaler på Saldovägen i Veddesta

Norrman & Son tillskapar fyra stycken nya mindre lagerlokaler på Saldovägen 2. De nya lokalerna har attraktiva ytor mellan 110 och 220 kvm. Två av lokalerna är redan uthyrda och inflyttning sker under hösten 2013. Läs pressmeddelande

2013–08–28
Norrman & Son tecknar avtal med Brunna Dans

Norrman & Son har under sommaren tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Brunna Dans avseende en cirka 550 kvm stor lokal. Inflyttning kommer att ske den första januari 2014. Läs pressmeddelandet

2012-08-20
Norrman & Son förvärvar fastighet i Jordbro

Norrman & Son har via det delägda bolaget Baldman Fastigheter AB förvärvat fastigheten Jordbromalm 4:5 i Jordbro industriområde. Fastigheten tillträddes den 14 juli. Uthyrningsbar area uppgår till cirka 1000 kvm. Läs pressmeddelandet

Stäng meny