Nyhetsarkiv

2015–07–22 Norrman & Son förvärvar fastighet

Norrman & Son har förvärvat fastigheten Veddesta 2:29 på Saldovägen 2B. Fastigheten ligger i direkt anslutning till den sedan tidigare ägda fastigheten Veddesta 2:55.

2013–08–28 Nya lagerlokaler på Saldovägen i Veddesta

Norrman & Son tillskapar fyra stycken nya mindre lagerlokaler på Saldovägen 2. De nya lokalerna har attraktiva ytor mellan 110 och 220 kvm. Två av lokalerna är redan uthyrda och inflyttning sker under hösten 2013.

2013–08–28 Norrman & Son tecknar avtal med Brunna Dans

Norrman & Son har under sommaren tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Brunna Dans avseende en cirka 550 kvm stor lokal. Inflyttning kommer att ske den första januari 2014.

2012-08-20 Norrman & Son förvärvar fastighet i Jordbro

Norrman & Son har via det delägda bolaget Baldman Fastigheter AB förvärvat fastigheten Jordbromalm 4:5 i Jordbro industriområde. Fastigheten tillträddes den 14 juli. Uthyrningsbar area uppgår till cirka 1000 kvm.

2012-02-12 Ny lokal på Saldovägen 2A

Efter att ha hyrt de 3 lokaler vi tillskapade på Saldovägen 2A kommer vi att tillskapa en ny mindre lokal om 44 kvm belägen på bottenvåningen på Saldovägen 2A. Lokalen kommer att ha egen port och parkering.

2011-09-11 Fastighet i Eskulstuna

Norrman & Son tillträdde under sommaren fastigheten Torlunda 1:276, Folkesta Handelsplats, i Eskilstuna. Norrman & Son kommer under hösten 2011 att påbörja arbetet med en relansering och uppdatering av handelsplatsen. 

2011-08-22 Norrman & Son bygger ut fastighet

Norrman & Son bygger till fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:476 med 900 kvm. Inflytt sker 2011-10-01. 

2011-04-05 Förvärv av fastighet

Norrman & Son tillträder 2011-04-01 tre fastigheter. Två av fastigheterna är belägna i Bredden, Sollentuna, samt en i Vallentuna kommun. Norrman & Son önskar samtliga hyresgäster välkomna! 

2011-01-11 Lediga Lokaler

På Saldovägen 2 i Veddesta så tillskapar Norrman & Son 4 nya industri/lager lokaler på bottenplan. Samtliga lokaler kommer att ligga i direkt anslutning till respektive parkeringsplats. Lokalerna kommer att finnas i storlekar från 265 – 650 kvm. För mer information se Lediga Lokaler. 

2010-10-27 Förvärv av fastighet

Norrman & Son förvärvar den 14 september sin första fastighet på Saldovägen 2 i Järfälla. Fastigheten är på ca 5300 kvm och innehåller främst industrilokaler. Norrman & Son vill passa på att hälsa hyresgästerna välkomna. 

2016-05-10

På Saldovägen 2A kommer Norrman & Son att tillskapa…