Norrgård 2

Svista, Eskilstuna

Beskrivning fastighet

Fastigheten är en modern industrifastighet med attraktivt läge i Svista, Eskilstuna kommun. Fastigheten är uppförd 2017 och består av tre lokaler. Utanför byggnaden finns en större yta för parkeringar och uppställning.

Kommunikation

Fastigheten är beläget nära E20 öster om Eskilstuna.

Grönsta 2:6

Kommun: Eskilstuna
Område: Svista
Adress: Norrgård 2
Fastighetstyp: Industri
Fastighetsägare: 
Förvaltix Grönsta AB

Area kvm:
650

Byggår: 2017
Parkering: P-platser finns inom fastigheten.