Norrgård 2

Svista, Eskilstuna

Beskrivning fastighet

Fastigheten är en modern industrifastighet med attraktivt läge i Svista, Eskilstuna kommun. Fastigheten är uppförd 2017 och består av tre lokaler. Utanför byggnaden finns en större yta för parkeringar och uppställning.

Kommunikation

Fastigheten ligger med ett bra skyltläge intill E20 och trafikplats Svista.

Grönsta 2:6

Kommun: Eskilstuna
Område: Svista
Adress: Norrgård 2
Fastighetstyp: Industri
Fastighetsägare: 
Förvaltix Grönsta AB

Area kvm:
650
(varav 1 tr 150 kvm)

Byggår: 2017
Parkering: P-platser finns inom fastigheten.