Molnbackavägen 1

Järfälla, Stockholm

Beskrivning fastighet

Fastigheten ligger längs med E18 i Berghem vid avfart nr 153. Fastigheten ligger nära Barkarby Handelsplats där det finns bra tillgång till service.

Fastigheten ligger längs med E18 och har ett mycket bra skyltläge.

Kommunikation

Fastighetens tillgänglighet med bil är mycket god. 
I anslutning till området finns ett flertal busslinjer.
I Jakobsberg Centrum och Kallhäll finns pendeltågsstationer.

Jakobsberg 18:28

Kommun: Järfälla
Område: Berghem/Kalhäll
Adress: Molnbackavägen 1
Fastighetstyp: Kontor/lager och mark
Fastighetsägare: Norrman & son

Areafördelning kvm:
Kontor: 580
Lager: 290
Övrigt: –
Summa: 900

Byggår: 2012
Våningar: 3 plan
Parkering: Ja