Kungsgatan 92

Väster, Eskilstuna

Beskrivning fastighet

Fastigheten ligger på Väster i Eskilstuna. Ett området som genomgår en omvandling från tyngre industri till lättare industri och till viss del även B2B-handel. 

Avståndet till Eskilstuna Centrum är cirka 2 km och avståndet till Västerleden är cirka 1 km.

Kommunikation

Eskilstuna Central ligger cirka 2 km från fastigheten och där finns ett flertal bussar att tillgå. Fastigheten ligger cirka 2 km från närmaste på/avfart till E20.

Fastigheten ligger visuellt mycket bra mot Kungsgatan.

Vårdkasen 2

Kommun: Eskilstuna
Område: Väster
Adress: Kungsgatan 92
Fastighetstyp: Industri/Lager
Fastighetsägare: Förvaltix Vårdkasen AB

Areafördelning kvm:
Kontor: –
Industri/Lager: 3 000 kvm
Övrigt: –
Summa: 3 000 kvm

Byggår: 1961
Våningar: 2 plan
Parkering: p-platser finns