Björkkällevägen 41-42

Alsike

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten ligger i gamla Alsike cirka 400 meter från den planerade stationen i Alsike som troligen kommer att ha Fjärrtåg, Pendeltåg och Buss. Fastigheten ligger längs med Björkkällevägen som är en av två förbindelsevägar till Knivsta. Det tar cirka 8 minuter med bil till Knivsta Centrum som ligger cirka 5 km bort där det finns butiker, restauranger, café, bank och annan närservice.

Läs gärna mer om projektet under Stadsutveckling

Kommunikation

Pendeltågen sam SJ:s tåg mellan Uppsala och Stockholm stannar i Knivsta Centrum och ett flertal bussar går från Knivsta station till närområdet där fastigheten ligger.

 Tillgängligheten med bil är mycket god och avståndet till närmsta av/påfart till E4:an är cirka 5 km.

Ekeby 1:261 & 1:262

Kommun: Knivsta
Område: Alsike
Adress: Björkkällevägen 41-42
Fastighetstyp: Bostad
Fastighetsägare:
NS Bostad AB

Areafördelning kvm:
Bostad: 150
Summa: 150

Byggår: 1955
Våningar: 2
Parkering: Ja