Om Norrman & Son

Norrman & Son grundades 1955 av Erik E Norrman och hans son Erik V Norrman. Den ursprungliga inriktningen för bolaget var att utveckla bostadsrätter och egna hem i södra Södermanland. Med tiden blev det mer naturligt att investera i och utveckla egna fastigheter. Från 1986 blev den huvudsakliga inriktningen att äga fastigheter i Katrineholm men även i mindre omfattning i Vingåker. Som hyresvärd var målsättningen att erbjuda sina kunder "Bra Boende" med korta beslutsvägar.

2008 avyttrade Norrman & Son sina bostadsfastigheter i Katrineholm och Vingåker och under 2009 avyttrades den sista fastigheten som bolaget ägde i Katrineholm.

2010 började bolaget återigen att investera i fastigheter och då inom segmentet industri-, lager- ochhandelsfastigheter inom Stockholms- och Mälardalsregionen. Målsättnigen är att växa som fastighetsägare i Mälardalen. Norrman & Son ska vara en aktiv fastighetsägare och agera långsiktigt.

I dag ägs och drivs Norrman & Son av fjärde generationen.

Urval av tidigare ägda fastigheter

linnean_4

lraren_16

lraren_17

skogsduvan_14

Katrineholm Linnéan 4 Katrineholm Läraren 16 Katrineholm Läraren 17 Katrineholm Skogsduvan 14
Webbproduktion av Forss Webservice AB